پلی اتیلن سنگین (HDPE) 

فشردگی زنجیره مولکولی در پلی اتیلن سنگین باعث افزایش دانسیته و کاهش شدید انعطاف پذیری آن می گردد. این بسپار اگرچه نسبت به پلی اتیلن سبک از مقاومت ضربه ای کمتری برخوردار است، اما مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی و تنش های شکننده محیطی خوب است. لذا درساخت انواع محصولات تجاری مانند ظروف نگهدارنده سوخت، صندلی های مورد استفاده در فضای باز، اسباب بازی ها، جامه دان ها، لوله ها، روکش کابل و سیم و ... بکار می رود.