ظروف پلی اتیلن

ظروف پلی اتیلن

واحدها بر اساس سانتی متر می باشد.

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00 نوشته شده توسط
پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 00:00 نوشته شده توسط